Privacywet AVG

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe regeling ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze regeling heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Bemiddeling

In ons kantoor kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u te kunnen helpen bij het vinden van een woning en het opstellen van een overeenkomst.

Uw gegevens

De gegevens die wij van uw hebben voor een bezichtiging

 • Uw naam, telefoonnummer, adres en/of emailadres

Gegevens die aangeleverd dienen te worden nadat een bezichtiging heeft

plaatsgevonden:

 • Een bewerkte kopie van uw paspoort zonder BSN nummer (let op deze staat ook onderaan uw paspoort tussen de andere cijfers) en door uw foto, digitaal of met de hand geschreven bestemd voor de woning aan …..
 • Loonstroken van de laatste 3 maanden en/of arbeidsovereenkomst en/of werkgeversverklaring
 • Indien uw zelfstandige ondernemer bent dan de jaarcijfers en/of aangifte omzetbelasting
 • Bij geen acceptatie worden de gegevens meteen permanent verwijderd

De plichten van Home by Theresa

Home by theresa is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet het kantoor als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Om uw woonwensen duidelijk te krijgen u te kunnen bellen of e-mailen
  • U aan te dragen bij een verhuurder en een overeenkomst op te stellen
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar na de bemiddeling of nadat het beheer beëindigd is. De facturen dienen wij 7 jaar te bewaren conform de belastingwet. Wegens aansprakelijkheid dienen wij de e-mails 20 jaar te bewaren.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De enige personen die uw bewerkte kopie paspoort ontvangen is de verhuurder en/of beheerder van de woning.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!